بیمه نامه شخص ثالث

در میان انواع طرح های بیمه که از جانب شرکت های مختلف ارائه می شوند تنها بیمه اجباری با بیشترین سهم از بازار ، بیمه شخص ثالث می باشد. به این صورت که اگر وسیله نقلیه تحت پوشش این بیمه نامه نباشد عواقب جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت. عدم تمدید به موقع بیمه نامه شخص ثالث نیز جریمه در پی خواهد داشت.

بیمه شخص ثالث چه تعهداتی را تحت پوشش قرار میدهد ؟
خسارت های وارد شده به سرنشینان خودروی مقصر به غیر از راننده مقصر
خسارت های جانی وارده به عابرین پیاده و راننده و سرنشینان خودروی زیان دیده
خسارت جانی وارده به راننده مسبب حادثه
خسارت‌های مالی وارده به خودروی زیان دیده

این بیمه نامه را کلیه شرکتهای بیمه عرضه می کنند و شرایط مالی آنها کمابیش یکسان است تفاوت در کیفیت ارائه خدمات مربوط به این بیمه نامه است که می تواند تاثیر بسزایی در میزان رضایت بیمه گذار داشته باشد.

حداقل و حداکثر تعهدات مالی و خسارات جانی بیمه شخص ثالث چقدر است ؟
حداقل تعهدات پوشش مالی بیمه هر سال با توجه به نرخ دیه مشخص می‌شود که در سال ۱۳۹8 حداقل 9 میلیون تومان  می باشد که تا حداکثر 180 میلیون تومان خسارت را تحت پوشش قرار میدهد.
سقف پوشش حوادث راننده 270 میلیون تومان و سقف پوشش خسارات جانی افراد به غیر از راننده 360 میلیون تومان می باشد.
بدین معنی که اگر فوت ناشی از حادثه رانندگی در یکی از چهار ماه ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب که ماههای حرام می باشد اتفاق بیفتد 360 میلیون تومان دیه به بازمانده های فرد متوفی تعلق می‌گیرد و در باقی ماه‌های سال این عدد 270 میلیون تومان خواهد بود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداقل و حداکثر حق بیمه را به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌کند که این مبلغ پایه حق بیمه خواهد بود.
نحوه پرداخت غرامت به راننده مقصر در این بیمه نامه به این صورت است که اگر جزء استثنائات نباشد و راننده مقصر گواهینامه مجاز داشته باشد و یا راننده مقصر حادثه فوت کند و یا دچار نقص عضو به صورت کلی یا جزئی بشود از محل بیمه حوادث راننده خسارت قابل پرداخت میباشد.
تمدید به موقع بیمه نامه شخص ثالث بسیار مهم است و در صورت عدم تمدید به موقع جریمه دیرکرد به بیمه‌نامه تعلق خواهد گرفت که معمولا به علت مشغله زیاد بیمه‌گذاران این امر فراموش می‌شود. اگر انقضای بیمه ثالث فرد بیمه گذار گذشته باشد و حادثه ای اعم از مالی و خسارات جانی رخ دهد، فرد تحت پوشش بیمه نمی باشد و خود باید خسارت های پرداختی را پرداخت نماید.
مدت اعتبار بیمه نامه میتواند از چند روز تا یک سال باشد. بعضی از شرکت‌های بیمه ، بیمه شخص ثالث را به صورت روز شمار نیز ارائه می دهند اما پیشنهاد سایت بیمیکسو خرید این بیمه نامه به صورت سالانه است که مقرون به صرفه تر است. به عنوان مثال قیمت بیمه نامه شش ماهه از نصف قیمت بیمه نامه یک سال بیشتر می باشد چرا که شرکت های بیمه برای بیمه های کوتاه مدت ریسک بالاتری را در نظر میگیرند.

میزان محاسبه تخفیفات عدم خسارت در بیمه نامه ثالث به شرح زیر می باشد :تخفیف بیمه شخص ثالث در قانون جدید به جای ۸ سال در ۱4 سال اعمال می‌شود.

در گذشته بیمه‌گذاران معترض بودند که با یک بار خسارت نباید تمام تخفیف سال‌های گذشته از بین برود. از مزایای قانون جدید عدم سوخت کل تخفیف بیمه ثالث است؛ و طبق تبصره ۲ ماده ۶ این قانون، در صورت خسارت تمام تخفیفات بیمه‌گذار به یک‌باره از بین نمی‌رود بلکه کاهش تخفیفات به صورت پلکانی است. در جدول زیر می‌توانید تاثیر خسارت مالی و جانی را بر کاهش تخفیفات مشاهده کنید:

جدول کاهش تخفیفات بر اساس خسارت مالی و جانی

بعضی از بیمه گذاران بهترین بیمه شخص ثالث را بر اساس اولویت‌های شخصی تعریف می‌کنند، به عنوان مثال اولویت یک سری از افراد قیمت پایین حق بیمه است در صورتی که ممکن است یکسری از افراد حاضر باشند با پرداخت مبالغ حق بیمه بیشتر، خدمات باکیفیت تری دریافت نمایند.
در گذشته و به دلیل خرید سنتی انواع مختلف بیمه نامه امکان مقایسه و انتخاب آگاهانه و متناسب با اولویت ها و نیازهای افراد بسیار سخت و غیر ممکن بود اما در حال حاضر و از طریق سایت بیمیکسو BIMIXO امکان ارائه بیمه نامه ثالث در گزینه ای که به عنوان به عهده بیمیکسو طراحی گردیده است برای بیمه گذاران محترم فراهم گردیده است که این مورد را کارشناسان سایت بیمکسو بر اساس آمار سالیانه که بیمه مرکزی منتشر می‌نماید و عواملی همچون سطح پوشش، مدت اعتبار ، مدت زمان پاسخگویی ، سرعت عمل شرکت بیمه در پرداخت خسارت ، دانش کارکنان شرکت های بیمه، رسیدگی به شکایات ، رضایت بیمه گذاران از پرداخت خسارت مالی و جانی ، مد نظر قرار داده و با ارجاع بیمه نامه به بهترین شرکت ارائه دهنده این بیمه نامه زمینه رضایت بیمه گذار محترم را فراهم مینماید.
حداکثر سقف تخفیف بیمه ثالث دو و نیم درصد میباشد که بر اساس قانونی که توسط بیمه مرکزی اعلام می شود، اعمال می گردد.

انتقال بیمه شخص ثالث به مالک جدید خودرو :
بیمه نامه شخص ثالث به مانند بیمه بدنه نمی باشد که تنها متعلق به شخص است به این معنا که بیمه شخص ثالث می تواند متعلق به شخص یا خودرو باشد در صورت معامله خودرو مالک جدید می تواند بیمه نامه را به نام خود ثبت کند که در این صورت الحاقیه ضمیمه بیمه نامه می شود یا می‌تواند مشخصات بیمه نامه را تغییر ندهد چرا که شماره شاسی خودرو در بیمه نامه درج شده است و از آن جایی که کارت خودرو به نام مالک جدید است مشکلی پیش نخواهد آمد.

انتقال تخفیف بیمه نامه شخص ثالث :
در مواردی که فرد مایل به انتقال تخفیف بیمه نامه شخص ثالث خود به خودروی دیگری می باشد این انتقال به دو صورت امکان پذیر است. در موردی که فقط قصد فروش خودرو خود را داشته باشد که در این حالت می تواند تخفیف بیمه نامه خود را به خودروی جدید خود انتقال دهد و مورد دوم زمانی که فرد قصد داشته باشد که تخفیف عدم خسارت بیمه نامه اش را به شخص دیگری انتقال دهد که در این حالت انتقال تخفیف بیمه نامه تنها در یک خانواده و بین پدر، مادر و فرزندان امکانپذیر می باشد که در این مورد انتقال سند مالکیت باید به صورت قطعی باشد و هیچ نوعی از وکالت اعم از تعویض پلاک به وکالت کاری، وکالت بلاعزل یا قولنامه قابل قبول نیست.

مدارک لازم برای انتقال تخفیف عدم خسارت عبارت است از اصل و کپی سند خودرو جدید :
بیمه نامه خودروی جدید
کپی سند خودروی قدیم
کپی بیمه نامه خودروی قدیم و اصل الحاقیه حذف سوابق خودروی قدیم.

در مواردی که بیمه نامه شخص ثالث گم می شود، چه مراحلی را باید طی کرد ؟
در ابتدای امر پس از گم شدن بیمه ثالث ارائه گزارش فوری آن به نمایندگی بیمه ای است که از آن بیمه نامه تهیه گردیده چرا که بیمه شخص ثالث المثنی صادر نمی گردد و تنها گواهی صادر می شود برای دریافت گواهی ابتدا باید به مجتمع بیمه ای که بیمه نامه از آن صادر شده است مراجعه کرد و در صورتی که فرد شرکت بیمه خود را فراموش کرده است می تواند با هر یک از موارد شماره پلاک شماره شاسی شماره موتور یا شماره بیمه نامه از طریق سایت بیمه مرکزی که در سایت بیمیکسو در صفحه اصلی لینک آن گذاشته شده است مشخصات بیمه نامه را استعلام کند.

مدارک لازم جهت ارائه به مجتمع بیمه عبارت است از سند خودرو و کارت شناسایی خودرو :
از لحاظ ارزش قانونی هیچ تفاوتی بین گواهی و اصل بیمه نامه وجود ندارد نمایندگی بیمه تعداد کوپن ها و تخفیف عدم خسارت و مشخصات دیگر بیمه نامه را استعلام می‌کند و در گواهی بیمه شخص ثالث درج می نماید در صورتی که بعدها شخص در سانحه رانندگی دچار خسارت شود الحاقیه مبنی بر استفاده از بیمه شخص ثالث و از بین رفتن تخفیف عدم خسارت ضمیمه گواهی بیمه شخص ثالث خواهد شد.
صدور گواهی بیمه شخص ثالث رایگان است.

چه زمانی کروکی کشیدن در تصادف الزامی است ؟
در مواردی که یکی از طرفین مدارک لازم جهت رانندگی مانند بیمه نامه و گواهینامه را همراه نداشته باشند
زمانی که یکی از طرفین در حال حرکت دنده عقب باشد
زمانی که حادثه منجر به جراحت صدمه بدنی یا فوت گردد
زمانی که یکی از طرفین یا هر دو دارنده موتورسیکلت باشند

زمانی که یکی از طرفین راننده وسیله نقلیه سنگین باشد
زمانی که یکی از طرفین تصادف وسیله نقلیه نظامی باشد
زمانی که تصادف چند مرحله باشد یعنی وسیله نقلیه بعد از برخورد با وسیله دیگر به جدول درخت و غیره برخورد نماید
زمانی که تصادف با شیء ثابت باشد .
در صورت بروز حادثه و خسارت زیر 9 میلیون تومان با رضایت طرفین حادثه نیاز به کشیدن کروکی نیست و می تواند خسارت خود را از شرکت بیمه مربوطه دریافت نماید.

چه زمانی میتوانیم همزمان از بیمه شخص ثالث مقصر و بیمه بدنه زیان دیده استفاده نماییم ؟
در بیمه نامه شخص ثالث خسارات در حدود سقف پوشش مالی که بیمه گذار خریداری کرده است را شامل میشود اما در مواردی این سقف پاسخگوی همه خسارت‌های وارد شده نیست در این صورت زیان دیده می توانند از بیمه بدنه خودروی خود برای جبران مابقی خسارات استفاده کند .
زمانی که شخص به هر میزان و به هر درصد در تصادفات مقصر باشد و البته سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث مقصر جوابگوی خسارت وارده به خودروی زیان‌دیده نباشد می توان از بیمه بدنه برای جبران مابقی خسارات استفاده نمود.

نگرانی از بابت الحاقیه افزایش تعهدات دیه در بیمه شخص ثالث در هر سال :
در سالیان گذشته آن دسته از بیمه گذارانی که سر رسیده بیمه نامه شان ابتدای سال شمسی نبود موظف بودند با اعلام نرخ جدید حق بیمه از جانب بیمه مرکزی مابه التفاوت حق بیمه را بپردازد تا بتوانند حداقل میزان پوشش مالی را برای برنامه خود تهیه نمایند این مابه التفاوت در قالب الحاقیه ارائه می‌شد که هرساله مشکلات و دغدغه بسیاری از رانندگان بود. خوشبختانه در سال ۹۶ این الحاقیه حذف شده است و در صورت بروز خسارت مابه تفاوت مبلغ ناشی از افزایش نرخ دیه و حق بیمه توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود و دیگر نگرانی از بابت این الحاقیه برای بیمه گذاران وجود ندارد.

حذف کوپن بیمه شخص ثالث ؛
کوپن بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۷ حذف گردیده است و بیمه نامه شخص ثالث که از این به بعد خریداری می کنید کوپن ندارد. با اینکه کوپن بیمه نشان دهنده تعداد خسارت خودرو محسوب میشود ولی از آنجا که اطلاعات هر فرد در سیستم بیمه موجود است لذا وجود کوپن بیمه ضروری نمی باشد.

محاسبه تخفیف های بیمه شخص ثالث در سال ۹۷ ؛
قانون تخفیف های بیمه شخص ثالث در سال ۹۷ نیز تغییر کرده است از این به بعد اگر فرد تصادف کند و از بیمه خود استفاده نماید تخفیف های او به طور کامل از بین نمی‌رود و فقط مقداری از آن کم میشود به طور مثال در تصادف اول ۲۰ درصد از تخفیف بیمه و در تصادف دوم ۳۰ درصد از آن از بین میرود. از طرف دیگر سالانه به جای ۱۰ درصد فقط ۵ درصد به میزان تخفیف های بیمه شخص ثالث فرد اضافه می گردد.

راهنمای خرید بیمه شخص ثالث از سایت بیمیکسو BIMIXO ؛
1. ورود به وب سایت بیمیکسو از طریق لپ تاپ ،کامپیوتر یا موبایل
2. ورود به منوی سفارش آنلاین و انتخاب استعلام بیمه شخص ثالث
3. تکمیل پرسشنامه و فرم مندرج در وب سایت بیمیکسو
4. اعلام نرخ بیمه شخص ثالث از شرکت بیمه مد نظر بیمه گذار یا به عهده بیمیکسو به فرد بیمه گذار
5. پرداخت آنلاین حق بیمه شخص ثالث که توسط پیامک به فرد بیمه‌گذار اعلام می گردد
6. تحویل در محل بیمه گذار توسط نمایندگی هر شرکت بیمه که در فرم پیشنهاد بیمه شخص ثالث انتخاب گردیده است.

جهت استعلام نرخ آنلاین و مقایسه مبالغ حق بیمه ثالث شرکتهای بیمه مختلف و خرید آنلاین بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

©تمامی حقوق این سایت برای کارگزاری رسمی بیمه کد 680 محفوظ است | طراحی سایت