سفارش آنلاین بیمه نامه حوادث

سفارش آنلاین بیمه نامه حوادث

بیمه حوادث انفرادی

بیمه حوادث گروهی

بیمه نامه حوادث

سفارش آنلاین بیمه نامه حوادث

سفارش آنلاین بیمه حوادث انفرادی و گروهی

يکی از انواع‌ مختلف‌ پوششهای گروهی بيمه‌های اشخاص‌، پوشش‌ فوت‌ ناشی از حادثه‌ و نقص‌ عضو بوده‌ و نيازهای اقتصادی جوامع‌ انسانی، بويژه‌ جوامع‌ صنعتی باعث‌ رشد و گسترش‌ فوق‌العاده‌ اين‌ رشته‌ بيمه‌ ای شده‌ است‌.

هرگاه‌ پيشامدی ناگهانی ناشی از يک عامل‌ خارجی، بدون‌ اراده‌ بيمه‌ شده‌ باعث‌ فوت‌ و يا صدمه‌ بدنی وی شود، بيمه‌گر موظف‌ است‌ خسارت های وارده را براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ جبران‌ كند.

پوشش‌ اصلی بيمه‌های حوادث‌ شامل‌ فوت‌، نقص‌ عضو جزئی و كلی و از كارافتادگی دائم‌ كلی می باشد. با توافق‌ بيمه‌گر و بيمه‌گذار می توان‌ هزينه‌های پزشكی ناشی از حادثه‌ وغرامت‌ روزانه‌ و هفتگی را هم‌ تحت‌ پوشش‌ قرارداد.

نرخ‌گذاری بيمه‌ حوادث اعم‌ از گروهی و انفرادی براساس‌ شغل‌ بيمه‌گذاران‌ است‌ و به‌ همين‌ سبب‌ در كشورهای مختلف‌ جهان‌ كليه‌ مشاغل‌ طبقه‌بندی شده‌ و هر طبقه‌ شغلی نرخ ‌خاص ‌و مشخصی ‌پيدا كرده‌ است.‌..

ادامه مطلب …

اخبار و اطلاعیه:

©تمامی حقوق این سایت برای کارگزاری رسمی بیمه کد 680 محفوظ است | طراحی سایت